KCN Cát Lái 2 Website Chủ đầu tư KCN Công ty Quản Lý và Phát Triển Nhà Quận 2 Lĩnh vực ưu tiên Các ngành công nghiệp ít gây ô nhiễm môi trường như sản xuất cơ khí, điện-điện tử;…

KCN Hiệp Phước GĐ 1 Website http://www.hiepphuoc.vn/ Chủ đầu tư KCN Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (HIPC) Lĩnh vực ưu tiên Công nghiệp Nặng, hóa chất, vật liệu xây dựng, dệt nhuộm, luyện cán thép, cơ khí, đặc…

KCN Bình Chiểu Website N/A Chủ đầu tư KCN Công ty Phát Triển KCN Bình Chiểu Lĩnh vực ưu tiên Các loại hình công nghiệp như sản xuất sản phẩm cơ khí; điện-điện tử; các sản phẩm bao bì bằng…

General information – Geographic location: Lang Son is bounded by Cao Bang province to the North, by Bac Kan and Thai Nguyen provinces to the West and South – West, by Bac Giang province to the South, by China to…

General information – Geographic location: Phu Tho is located in west central sub-region of the northeast area. It is bounded by Tuyen Quang, Yen Bai provinces to the North, by Son La and Hoa Binh provinces to the West, by…

General information – Geographic location: Quang Ninh is bounded by Guangxi of China and Lang Son province to the North, by Bac Ninh and Hai Duong province to the West, by Hai Phong city to the South and by Gulf…

General information – Geographic location: Red river delta is situated in the South of the Northern Tropic, between 22o00’ & 21o30’ North latitude and 105°30′ & 107°00′ East longitude. – Area: 14,862.5 km2. – Topographic features: The centre of the…

General information – Geographic location: Vinh Phuc is bounded by Thai Nguyen and Tuyen Quang to the North, by Phu Tho to the West, by Ha Tay to the South and Hanoi to the East. – Area: 1,231.8 km2. –…

General information – Geographic location: The province is bounded by Cambodia to the north and north west, KiênGiang to the west, CầnThơ to the south, ĐồngTháp to the east. – Area: 3,536.8 km2 – Topographic features: An Giang is one…